Handtherapie

Handen en polsen bestaan uit een ingewikkeld systeem van botten, bandjes, pezen, spieren, zenuwen en huid. Alle onderdelen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Als er ergens in dat systeem een probleem optreedt, kan dat klachten opleveren en gevolgen hebben voor de uitvoering van uw dagelijkse handelingen. Met handtherapie en polstherapie kunt u deze klachten laten behandelen.

Aanleggen van een duimspalk van thermoplastisch materiaal